Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар

Байгууллагын танилцуулга

АЛСЫН ХАРАА

Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн жижиг дунд үйлдвэр, газар тариалан худалдаа үйлчилгээг зах зээлд өрсөлдөхүйц хөгжлийн шинэ шатанд гаргаж, уламжлалт болон эрчимжсэн мал аж ахуй, туслах аж ахуйг хөгжүүлж, эдийн засгийн өсөлтийг нэмэгдүүлэх