Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар

Ил тод байдал

Э.УУГАНДОРЖ МАЛЫН ГЕНЕТИК НӨӨЦИЙН АШИГЛАЛТ, САЙЖРУУЛАЛТ, ЭРЧИМЖҮҮЛЭЛТ, МҮА ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭГЧДИЙН АСУУДАЛ ТАЙЛАН, МЭДЭЭ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

ОВОГ НЭР:

Эрдэнэбилэг овогтой Уугандорж 

ТӨГССӨН СУРГУЛЬ:

Хөдөө аж ахуйн их сургууль

МЭРГЭЖИЛ:

Мал зүйч

АЛБАН ТУШААЛ:

МАЛЫН ГЕНЕТИК НӨӨЦИЙН АШИГЛАЛТ, САЙЖРУУЛАЛТ, ЭРЧИМЖҮҮЛЭЛТ, МҮА ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭГЧДИЙН АСУУДАЛ ТАЙЛАН, МЭДЭЭ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

ЧИГ ҮҮРЭГ: Салбарын хууль, тогтоомж бодлого шийдвэрийн хэрэгжилт, мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх, хяналт тавих ажлыг хэрэгжүүлж, гүйцэтгэлийн үр дүнг мал үржлийн албаны даргын өмнө хариуцах

Орон нутгийн эдийн засгийн өсөлтийг хангах, хөдөөгийн хөгжлийг дэмжих, Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын тогтвортой хөгжлийг хангах, уламжлалт мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг газар тариалангийн үйлдвэрлэлтэй хослуулах замаар хагас суурин , эрчимжсэн Хөдөө аж ахуйн салбар болон хөгжүүлэх, аймгийн хүнсний хэрэглээний бүтцэд ахиц, гаргах, эрүүл аюулгүй хүнсний бүтээгдэхүүнээр хүн амыг хангах

И-Мэйл:uugandorj@du.hhaag.gov.mn 

 Утас: 70592470

Гар утас:99595925

Сүүлд нэмэгдсэн