Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар

Байгууллагын танилцуулга

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Уламжлалт болон эрчимжсэн Хөдөө аж ахуй, орон нутгийн онцлогт тохирсон дэвшилтэд технологи бүхий үйлдвэрлэл үйлчилгээг хөгжүүлэн аймгийнхаа эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг бий болгох