Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар

Цаг үеийн мэдээ, мэдээлэл

ҮХЭР СҮРГИЙГ САЙЖРУУЛАХ АЖИЛ ЯВАГДАЖ БАЙНА.

   Аймгийн үхэр сүргийг үе шаттай сайжруулах ажлын хүрээнд Дорнод монголын мухар улаан үүлдрийн бухаар Баянжаргалан сумын нутгийн монгол үхрийг сайжруулах ажлыг зохион байгуулж энэ онд өсвөр хээлтүүлэгч бойжуулж, сонгон авч, дараагийн сумдын айл өрхүүдэд гэрээ түрээсээр ашиглуулахаар боллоо.


Сүүлд нэмэгдсэн