Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар

Цаг үеийн мэдээ, мэдээлэл

СУРГУУЛИЙН ОРЧИНД ХҮҮХДЭД ХУДАЛДААЛАХЫГ ХОРИГЛОСОН ХҮНСНИЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮН.

ЕБС-ийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.4 дэх заалтад: "Сургуулийн орчин" гэж сургуулийн байр болон дотуур байр, Газрын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.1.1 заалтад заасны дагуу сургуульд эзэмшүүлсэн газар, түүнээс эргэн тойрон 150м хүртэлх газар"-ыг гэж заасан байдаг.


Сүүлд нэмэгдсэн